อีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ออกรถวันนี้…มีแต่คุ้ม!

blank

อีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ออกรถวันนี้…มีแต่คุ้ม!

หมายเหตุ :

1. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับประกัน
2. สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น จะได้รับคูปองส่วนลดค่าแรง ค่าอะไหล่สำหรับงานตรวจเช็กตามระยะ 10 ครั้งแรก ตามระยะการบำรุงรักษาที่กำหนดทุก 20,000 กม. หรือ 6 เดือน ถึง 200,000 กม. หรือ 60 เดือน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (หรือทุก 10,000 กม. หรือ 6 เดือน ถึง 100,000 กม. หรือ 60 เดือน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน สำหรับรุ่น MIXER) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
3. ยอดจำหน่ายอันดับ 1 ของรถบรรทุกขนาด 2 ตันขึ้นไป นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ข้อมูลจากสมาคมอุสาหกรรมยานยนต์ไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซุนครหลวงมอเตอร์

blank