ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส

เงื่อนไขของรายการ
อีซูซุร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ จัดโครงการ “ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส” ขอเชิญนำรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุ และ รถบรรทุกอีซูซุขนาด 2 ตัน ขึ้นไป เข้ามาที่ศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ พร้อมรับบริการดังนี้

1. บริการตรวจเช็กสภาพรถฟรี!

บริการตรวจเช็กสภาพรถฟรี 30 รายการสำหรับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุ สามารถตรวจสอบรายการตรวจเช็กสภาพฟรี ได้ที่นี่ (รายการอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)

บริการตรวจเช็กสภาพรถฟรี 50 รายการ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาด 2 ตันขึ้นไป สามารถตรวจสอบรายการตรวจเช็กสภาพฟรี ได้ที่นี่ (รายการอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)

2. รับส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรง 50% สำหรับรถที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และ รับส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรง 30% สำหรับรถที่มีอายุ 15-19 ปี เฉพาะรายการดังต่อไปนี้

• เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง

• เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

• เปลี่ยนไส้กรองอากาศ