ส่วนลดน้ำมันเกียร์ ZF และอะไหล่บํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบเกียร์

เงื่อนไขของรายการ

รถเกียร์ ZF ต้องใช้น้ำมันเกียร์ ZF อีโคฟูลอิดเท่านั้น!

อีซูซุขอเชิญชวนผู้ใช้รถ F&G ที่ใช้เกียร์ ZF นำรถขับเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ZF เพื่อช่วยให้เกียร์ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของเกียร์ เนื่องจาก

 • น้ำมันเกียร์ แซดเอฟอีโคฟูลอิด SAE 75W-80 เป็นน้ำมันเกียร์ที่มีการพัฒนาเป็นพิเศษ จากบริษัทผู้ผลิตเกียร์ ZF เพื่อใช้เป็นน้ำมันเกียร์มาตรฐานสำหรับเกียร์ ZF ทุกรุ่น เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของรถบรรทุกอีซูซุที่มีความหลากหลายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประหยัดเวลาการบํารุงรักษาด้วยรอบการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานกว่าเดิมถึง 2 เท่า เพราะน้ำมันเกียร์ แซดเอฟอีโคฟูลอิด SAE 75W-80 เปลี่ยนทุก 240,000 กม. หรือ 24 เดือน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อ
 • หากรถเกียร์ ZF ไม่ใช้น้ำมันเกียร์ แซดเอฟอีโคฟูลอิด SAE 75W-80 อาจส่งผลกระทบต่อการรับประกันชิ้นส่วนในระบบเกียร์ได้

พร้อมรับความคุ้มที่ศูนย์บริการอีซูซุมากมาย ดังนี้

1. รับส่วนลด 15% น้ำมันเกียร์แซดเอฟอีโคฟลูอิด

รุ่นเกียร์ ZF

รุ่นรถ

จำนวนลิตร

ราคา

(ไม่รวมค่าแรงเปลี่ยน)

ราคาหลังหักส่วนลด 15%

ส่วนลด

6S1000TO

FVM34

10

(มี PTO: 10.5)

5,350

(มี PTO: 5,618)

4,548

(มี PTO: 4,775)

802

9S1110TO

FVM34,GVR34 / FVM86 (CNG-MPI) /GVR86 (CNG-MPI)

8

(มี PTO: 8.5)

4,280

(มี PTO: 4,548)

3,638

(มี PTO: 3,865)

642

9S1115TO

FVZ34

8.5

4,548

3,865

683

9S1310TO

GXZ77 / GXZ78 (CNG)

8

(มีออยคูลเลอร์: 9.6)

4,280

(มีออยคูลเลอร์: 5,136 )

3,638

(มีออยคูลเลอร์: 4,336)

642

9S1315TO

FXZ77 , FYH77 / FXZ78 (CNG)

8.5

(มีออยคูลเลอร์: 10.1)

4,548

(มีออยคูลเลอร์: 5,404)

3,865

(มีออยคูลเลอร์: 4,593)

683

 • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ส่วนลดอะไหล่แท้ตรีเพชร 15% สำหรับอะไหล่ของระบบเกียร์

 • กรณีที่ไม่มีอะไหล่แท้ตรีเพชรสำหรับกลุ่มอะไหล่ดังกล่าว สามารถใช้อะไหล่แท้อีซูซุทดแทนได้ โดยจะได้รับส่วนลดค่าอะไหล่ 10%
 • เฉพาะรถ FXZ/GXZ/FYH EURO3 รุ่นที่ใช้เกียร์ ZF 9S1310TO และ 9S1315TO
 • โดยกลุ่มอะไหล่ที่ครอบคลุมในแคมเพจ์นมีดังนี้
  • กลุ่มอะไหล่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • กลุ่มอะไหล่ซ่อมบำรุงเปลี่ยนตามสภาพการใช้งาน
หมายเหตุ
 1. สำหรับผู้ใช้รถ F&G ที่ใช้เกียร์ ZF /โปรดสอบถามรุ่นรถที่เข้าร่วมรายการกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯก่อนเข้ารับบริการ
 2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 3. ตั้งแต่ 9 พ.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างอื่นได้
 5. สิทธิพิเศษสำหรับการเข้ารับบริการ และใช้อะไหล่/เคมีภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยศูนย์บริการฯ เท่านั้น
 6. เฉพาะศูนย์บริการฯ ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
 7. สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ หรือสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2118-0777